خرید لوله مسی

لوله مسی

لوله مسی

لوله مسی فروش لوله های مسی قطر خارجی لوله‌های صاف تولیدی شرکت در حال حاضر از ۱۶/۳ اینچ (۷۶/۴میلیمتر) تا ۴/۳ اینچ (۰۵/۱۹میلیمتر) و با ضخامتهای مختلف است که وزن استاندارد هر کویل بنا بر درخواست مشتری از ۱۰۰ تا